Naše
storitve

Pripravljamo in knjižimo dokumentacijo, izdelamo vse potrebne obračune, tako za mesečna poročila, kot tudi za  medletne izkaze in zaključni račun bilančnega leta.

RAČUNOVODSKE STORITVE osnovne naloge in opravila

 • vodenje glavne knjige povezane s saldakonti,
 • vodenje/izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost in s tem povezane davčne evidence,
 • vodenje registra osnovnih sredsev, obračuni amortizacije,
 • izdelava zaključnih letnih bilanc in obračunov,
 • izdelava medletnih bilanc – pregled stanja poslovanja,
 • obračun plač in kadrovske evidence,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in ostalih pogodb
 • priprava/poročanje M4/M8
 • poročanje za zunanje institucije (banke, intrastat…)
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • razne druge storitve po dogovoru s strankami.

POSLOVNE STORITVE po dogovoru s stranko

 • fakturiranje,
 • urejanje dokumentacije,
 • izdelava potnih nalogov,
 • priprava plačilnih nalogov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • priprava in oddaja e-pobotov -Ajpes,
 • izdelava opominov,
 • izterjava (e-izvršba),
 • izdelava raznovrstnih pogodb,
 • pridobivanje delovnih dovoljenj.
 •  

DAVČNO SVETOVANJE

Smo vmesni člen med državnimi organi in podjetjem, s katerim se trudimo vspostaviti zaupni odnos, svetovati in opozarjati na posledice odločitev.

Nekaj koristnih povezav

Vas zanima več?

Kontaktirajte nas preko kontaktov, da vam lahko podrobneje svetujemo in pripravimo najboljšo strategijo za vaše podjetje.